Theses 

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti – Bc. Vlasta Kušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vlasta Kušová

Bakalářská práce

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

A Healthy Nutrition and Healthy Lifestyle in the Contemporary Society

Anotace: Tato bakalářská práce na téma „Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti“ má za cíl zjistit, jaký způsob životního stylu a výživy mají pracovníci ve veřejné správě. Práce je strukturovaná do dvou částí. První část představuje teoretické vymezení zkoumané problematiky. Zabývá se obecnou charakteristikou zdravého životního stylu a vlivy na naše zdraví, které představují výživa, pohyb, škodlivé návyky, stres a regenerace. Dále jsou zaznamenány změny životního stylu v posledních desetiletích. Ve druhé praktické části byla zvolena forma průzkumného šetření prostřednictvím dotazníků, z jejichž výsledků bylo zjištěno, zda se pracovníci ve veřejné správě zajímají o zdravou výživu, jestli je pohyb součástí jejich života a jaký význam má pro ně dodržování zdravého životního stylu.

Abstract: The aim of the thesis „A Healthy Nutrition and Healthy Lifestyle in the Contemporary society“is to examine the lifestyle of public service officers. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and it deals with the characteristics of healthy lifestyle and its influence on our health, such as healthy diet, exercise, bad habits, stress and regeneration. The changes of lifestyle in the last decades are also mentioned. The second part includes the questionnaires which examined, whether the public service officers are interested in healthy lifestyle, if exercising is the part of their life and how important the healthy lifestyle is for them.

Klíčová slova: zdraví, výživa, pohyb, stres, regenerace, veřejná správa, životný styl health, nutrition, exercising, stress, regeneration, public service, lifestyle

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Jan Karczmarczyk
  • Oponent: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 03:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz