Bc. Martin Hulman

Bakalářská práce

Partition of India and its Leading Figures

Partition of India and its Leading Figures
Anotace:
Rozdělení Indického subkontinentu v srpnu 1947 bylo v skutku nevšední událostí, která byla spojená s nezávislostí a vznikem samostatného státu Pákistán. Důvody a okolnosti, které vedly k tomuto rozdělení se dají určit zejména z událostí, které následovali po roku 1935. Dvě hlavní politické organizace, Indický národní kongres a Liga muslimů, se utkali v provinčních volbách a výsledek těchto voleb výrazně …více
Abstract:
Partition of Indian subcontinent in August 1947 was truly a remarkable event accompanied with independence and an emergence of a sovereign Pakistan state. The reasons and circumstances which led to the partition can be determined, primarily, from the events of 1935 onwards. Two main political organizations, the Indian National Congress and the Muslim League, had contested in provincial elections two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Vital Voranau

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma