Hana ŠEJNOHOVÁ

Diplomová práce

Žák se specifickými poruchami učení v edukačním procesu Pozorování žáka se SPU zaměřené na reedukaci dyslexie a dysgrafie

Pupil with Specific Learning Disorder in the Education Process. An Observation of Pupil with Specific Learning disorder Focused on Reeducation of Dyslexia and Dysgraphia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou specifických poruch učení a mentální retardace u dětí. V první kapitole teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, definice a informace týkající se specifických poruch učení, mentální retardace a pedagogické diagnostiky. Druhá kapitola teoretické části informuje o možnostech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vymezuje pojmy edukační proces …více
Abstract:
The graduation theses deals with questions of the specific learning disabilities and the mental impairment of children. In the first chapter of the theoretic part there are general notions, definitions as well as information concerning the specific learning disabilities, the mental impairment and the educator diagnostics. The second chapter of the theoretic part informs about posibilities in education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011
Identifikátor: 122027

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEJNOHOVÁ, Hana. Žák se specifickými poruchami učení v edukačním procesu Pozorování žáka se SPU zaměřené na reedukaci dyslexie a dysgrafie . Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Teologie / Křesťanská výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8qm2qf 8qm2qf/2
11. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 5. 2011
Marklová, E.
12. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.