Bc. Miroslava Stuchlíková

Master's thesis

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of utilization of controlling tools of a specific company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na vypracování projektu využití nástrojů controllingu ve společnosti, cílem tohoto projektu je na základě provedené analýzy současného využívání controllingu, poskytnout návrhy na zlepšení k dosažení kvalitnějších dat k lepšímu rozhodování v řízení společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, rozdělení …more
Abstract:
Diploma thesis is focused on the development of a project of utilization of the controlling tools in the company, the aim of this project, based on the analysis of the current use of controlling, is to provide suggestions for improvement to achieve higher quality data for better decision making in company management. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Reader: Ing. Josef Trávníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting