Radim Janík

Bachelor's thesis

Aplikace principů podnikatelské etiky při poskytování služeb v oblasti požární ochrany

Application of the principles of business ethics in providing fire protection services
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav podnikatelské etiky ve spo-lečnosti poskytující služby v oblasti požární ochrany. Základní východiska podnikatelské etiky poskytují přehled teorie a nástrojů pro integraci etiky do podnikatelské činnosti. Realizace určeného cíle je zaměřená na zjištění úrovně podnikatelské etiky v konkrétním podniku. Z výsledků šetření je v závěru práce stanoven návrh opatření …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the current state of business ethics in the company providing services in the field of fire protection. Basic business ethics provide an overview of the theory and tools for integrating ethics in-to business. The realization of the target is focused on finding the level of business ethics in a particular company. From the results of the survey there is a proposal of a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.