Radim Janík

Bachelor's thesis

Aplikace principů podnikatelské etiky při poskytování služeb v oblasti požární ochrany

Application of the principles of business ethics in providing fire protection services
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav podnikatelské etiky ve spo-lečnosti poskytující služby v oblasti požární ochrany. Základní východiska podnikatelské etiky poskytují přehled teorie a nástrojů pro integraci etiky do podnikatelské činnosti. Realizace určeného cíle je zaměřená na zjištění úrovně podnikatelské etiky v konkrétním podniku. Z výsledků šetření je v závěru práce stanoven návrh opatření …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the current state of business ethics in the company providing services in the field of fire protection. Basic business ethics provide an overview of the theory and tools for integrating ethics in-to business. The realization of the target is focused on finding the level of business ethics in a particular company. From the results of the survey there is a proposal of a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.