Theses 

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization – Bc. Ján Hudeček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ján Hudeček

Bachelor's thesis

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization

Abstract: Táto práca sa zaoberá analýzou reťazca kontinuálnej integrácie používaného pri vývoji Y Soft SafeQ v spoločnosti Y Soft Corporation. Prvá časť bakalárskej práce popisuje teoretické východiská a obsahuje výzkum terajšieho stavu reťazca kontinuálnej integrácie používaného v spoločnosti Y Soft. Druhá čast popisuje implementáciu aplikácií vizualizujúcich daný reťazec a jeho nedostatky. Práca pokračuje diskusiou problémov reťazca a ich príčin. V závere navrhujem opatrenia ktoré by spoločnosť mala zaviesť pre nápravu objevených problémov.

Abstract: This thesis deals with the analysis of the continuous integration pipeline used when developing Y Soft SafeQ at Y Soft Corporation. The first part of the thesis contains the theoretical background, as well as an examination of the current state of the continuous integration chain at Y Soft Corporation. The second part describes the implementation of applications visualizing the chain and its inefficiencies. The thesis continues with a discussion of pipeline problems and their causes. In conclusion, recommending measures that the company should take to fix the discovered issues are proposed.

Keywords: Continuous Integration (CI), pipeline, visualisation, optimisation, Bamboo, Y Soft SafeQ

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2018
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: Mgr. Katarína Hrabovská

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:21, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz