Dominika Nová

Bakalářská práce

Ekonomické aspekty těžby černého uhlí v České republice se zaměřením na Moravskoslezský kraj

Economic Aspects of Mining of Hard Coal in the Czech Republic with the Focus on the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit jednotlivé ekonomické aspekty těžby černého uhlí na území České republiky. V praktické části práce byla použita metoda deskripce a ke zhodnocení údajů zaměstnanosti a makroekonomických údajů metoda komparace. Práce je rozdělena do 3 hlavních částí. Černé uhlí patří k nejdůležitějším přírodním zdrojům České republiky, a proto jsou v první části práce popsány jeho …více
Abstract:
Aim of this work is to evaluate the various economic aspects of coal mining in the Czech Republic. In the practical part of the description and the method used to assess the employment data and macroeconomic data comparison method . The work is divided into three main parts. Coal is one of the most important natural resources of the Czech Republic , and are therefore in the first part describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Milan Kaštan
  • Oponent: Jan Janků

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství