Bc. Šárka SUCHÁ

Diplomová práce

Kvalita poskytované zdravotní péče na spinálních jednotkách

Quality of provided health care at spinal care units
Anotace:
Jedním ze způsobů, jak hodnotit kvalitu zdravotní péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních je monitorování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Předmětem této diplomové práce je analýza informací o kvalitě poskytované zdravotní péče z pohledu pacientů spinálních jednotek. V teoretické části se v úvodní části zabývám kvalitou zdravotní péče. Další kapitoly práce popisují komplexní a rozsáhlou …více
Abstract:
One way, how to evaluate quality of health care at different hospitals, is done by monitoring of patient satisfaction with provided care. The main goal of this dissertation is to analyse information about quality of provided care defined by patients of spinal care units. At the beginning of the theoretical part I deal with the health care quality. Other chapters describe complex and extensive issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Vladimír Mužík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁ, Šárka. Kvalita poskytované zdravotní péče na spinálních jednotkách. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče