Veronika HASENÖHRLOVÁ

Bakalářská práce

Politické procesy v 50. letech 20.století v ČSR se zaměřením na "nepřátele" státu

Political processes in the 50´s of the 20th century in Czechoslovakia, focusing on the state "enemy"
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou politické procesy z období 50. let, přiblížené na případu Ctibora Nováka a spol. Byly nezákonným projevem moci a snahou potlačit opozici ve všech směrech. Po druhé světové válce byla situace v Československu v duchu snahy o znovunastolení demokratického politického systému. Vše však vyústilo ve zcela jiné uspořádání únorem 1948. Práce se skládá z několika kapitol, ve …více
Abstract:
The theme of my bachelor work is the political processes of the 50th years. I used for example trial of Ctibor Novák. Processes were illegal expression of power and attempt to suppress the opposition in all directions. Situation in Czechoslovakia was in a spirit of restore the democratic political system, after World War II. All leaded to different polity in February 1948. This work consists of several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASENÖHRLOVÁ, Veronika. Politické procesy v 50. letech 20.století v ČSR se zaměřením na "nepřátele" státu. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta