Martin Budek

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etický kodex sociálních pracovníků v ČR a jeho využití v praxi

Abstract:
Etická rovina tvoří součást profese sociálního pracovníka. Souhrn etických zásad, postojů a hodnot sociálního pracovníka je obsahem etického kodexu. Cílem této práce je podat deskripci a analýzu Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, dále pak kriticky posoudit jeho využití u vybraných sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část přibližuje význam …more
Abstract:
Ethics plays an important part in the professional life of social workers. The summary of ethical principles, attitudes and values of social workers is the subject of the ethical code. The aim of the thesis is to describe and analyze the Ethical code of social workers of the Czech Republic and to critically evaluate the use of the said document by the chosen social workers. The thesis is divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 10. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická