Theses 

Interoperabilita železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě – Ing. Jitka Hamplová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jitka Hamplová

Disertační práce

Interoperabilita železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě

Interoperability of rail vehicles used in regional passenger transport

Anotace: Disertační práce se zabývá problematikou implementace interoperability v oblasti kolejových vozidel, provozovaných v regionální osobní železniční dopravě. Součástí práce je zhodnocení současné situace v ČR a EU a podrobná analýza legislativy evropského konvenčního železničního systému, zaměřená na subsystém kolejová vozidla. V další části se práce věnuje návrhu obecné metodiky pro návrh struktury linkového vedení v případě provozu různých typů vozidel z hlediska míry jejich shody s TSI. Závěrem je tato metodika za účelem vyhodnocení aplikována na konkrétní část železniční sítě.

Abstract: The doctoral thesis deals with the implementation of the interoperability of rail vehicles used in regional passenger transport. The first aim of this work is to evaluate the current situation in the Czech Republic and EU and also to analyze the European conventional railway system legislation in detail, with a focus on the rolling stock. The next part deals with a proposal of a general methodology for the design of the line management structure if various types of vehicles with different degrees of TSI compliance are operated. Finally, the general methodology is applied to a specific part of the railway network.

Klíčová slova: Evropská legislativa, interoperabilita, kolejová vozidla, PRIVOL, regionální železniční doprava, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI).

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25401 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Hamplová, Jitka. Interoperabilita železničních kolejových vozidel v regionální osobní dopravě. Pardubice, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz