Bc. Marcel Brož

Diplomová práce

Dopravní obslužnost v píseckém regionu

Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu dopravní obslužnosti a zjištění přepravních potřeb obyvatel v píseckém regionu. Dále jsou na základě analýzy navrhnuty nové možnosti řešení dopravní obslužnosti. Práce se též zabývá přínosy navrhnutých řešení nejen pro uživatele, ale i pro dopravce.
Abstract:
The work focuses on the analysis of transport services and identifies transportation needs of the population of region Písek. Subsequently, an analysis designed to address the possibility of new transport services. The paper also deals with the benefits of propped solutions for users and carriers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brož, Marcel. Dopravní obslužnost v píseckém regionu. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika