René Vojáček

Bakalářská práce

Laboratorní experimenty redukce oxidu Cr2O3 ze strusky do kovu

Laboratory Experiments of Cr2O3 Oxides Reduction into the Metal
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku redukce Cr2O3 ze strusky do kovu pomocí hliníku při výrobě korozivzdorných ocelí. V úvodní části je uveden popis výroby v EOP, redukovadel a vlivu teploty. Následující část obsahuje rozbor zahraničních článků na problematiku redukce Cr2O3 ze strusky do kovu při výrobě korozivzdorných ocelí. V třetí části jsou uvedeny vlastní laboratorní experimenty.
Abstract:
The Bachelor´s thesis is focused on the reduction Cr2O3 issue from slag to metal by aluminium during the production of stainless steel. In the introductory section is brief description of stainless steel making process in electric arc furnace, reducing agents and effect of temperature. The followin section is based on analysis foreign articles focused on the reduction Cr2O3 issue from slag during the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Bažan
  • Oponent: Karel Gryc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava