Bc. Dorota Javnická

Bakalářská práce

Vliv (ne)zdravého životního stylu na reprodukční zdraví člověka

Influence of (un) healthy lifestyle on human reproductive health
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu zdravého (případně nezdravého) životního stylu na reprodukční zdraví. Důsledkem nevhodného životního stylu je například také neplodnost, která je zahrnuta v bakalářské práci. Věnuje se příčinám neplodnosti žen i mužů a metodám asistované reprodukce. Teoretická část bakalářské práce je vypracována z literárních pramenů. V první kapitole je věnována …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of the influence of a healthy (or unhealthy) lifestyle on reproductive health. An consequence of an inappropriate lifestyle is, for example, infertility, which is included in the bachelor's thesis. It deals with the causes of infertility in women and men and methods of assisted reproduction. The theoretical part of the bachelor thesis is elaborated from literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání