Bc. Veronika Marcinková

Diplomová práce

Dopady globalizace na stát blahobytu

The effects of Globalization on the Welfare State
Anotace:
Předložená práce se zabývá vztahem mezi globalizací a státem blahobytu. Jejím cílem je analyzovat dopady globalizace na OECD země v následujících oblastech: příjmová a výdajová stránka, financování sociálních výdajů skrze prohlubování vládního dluhu a rozhodující determinanty vývoje států blahobytu. Jako empirická data jsou užita data z OECD databází monitorující vývoj vybraných relevantních ukazatelů …více
Abstract:
The diploma paper deals with the globalization-welfare state nexus. Its aim is to analyze the impacts of globalization on the OECD countries as regards the revenue/expenditure sides, the aspect of compatibility of the increasing public debt with the increasing public social expenditures and finally the principal determinants of the evolution of welfare states. As empirical data are used those from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií