Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.

Disertační práce

Nákupní centra a veřejný prostor: studie o regulaci městského prostoru

Shopping centres and public space: a study in the regulation of urban space
Anotace:
Práce se zabývá problematikou regulace městského prostoru. Vychází z předpokladu, že charakteristiky sdílených prostranství moderního města vyžadují určitou formu regulace, aby na nich mohli společně žít neznámí lidé. V této práci rozeznávám dva druhy regulace: vnitřní a vnější. Vnitřní regulace pomocí tzv. městského řádu je charakteristická pro veřejný prostor. Existence veřejného prostoru je na fungování …více
Abstract:
The thesis presents a study in the regulation of urban space. It is argued that in order for urban spaces to be shared by mutually unknown strangers, certain kind of regulation must be in place. Two kinds of this regulation are studied in the present work: internal and external. Internal regulation is tied to traditional urban public space, as it is one of the preconditions for its very existence. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D., doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií