Bc. Eva Domjenová

Bakalářská práce

Využití skupinových rozhovorů ve výzkumu trhu

Use of focus group discussions in market research
Anotace:
Bakalářská práce je věnována problematice skupinových rozhovorů ve výzkumu trhu. Představuje historii a vývoj kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Přibližuje současnou problematiku výzkumu trhu. Jsou zde zmíněny názory odborníků, zabývá se skupinovými rozhovory, metodami a dotazovacími technikami. Segmentace zákazníků, psychologické metody, vliv reklamy na zákazníky, to je další téma této práce …více
Abstract:
This Bachelor’s honours paper is devoted to the topic of group interviews in market surveys. It presents the history and development of quantitative and qualitative surveys and explains the present market survey issues. The opinions of experts are mentioned, and the work is concerned with group interviews, methods, and inquiry techniques. Customer segmentation, psychological methods, and the impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní