Bc. Eva Domjenová

Bachelor's thesis

Využití skupinových rozhovorů ve výzkumu trhu

Use of focus group discussions in market research
Abstract:
Bakalářská práce je věnována problematice skupinových rozhovorů ve výzkumu trhu. Představuje historii a vývoj kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Přibližuje současnou problematiku výzkumu trhu. Jsou zde zmíněny názory odborníků, zabývá se skupinovými rozhovory, metodami a dotazovacími technikami. Segmentace zákazníků, psychologické metody, vliv reklamy na zákazníky, to je další téma této práce …more
Abstract:
This Bachelor’s honours paper is devoted to the topic of group interviews in market surveys. It presents the history and development of quantitative and qualitative surveys and explains the present market survey issues. The opinions of experts are mentioned, and the work is concerned with group interviews, methods, and inquiry techniques. Customer segmentation, psychological methods, and the impact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: PhDr. Iva Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní