Bc. Hana Tylečková, DiS.

Diplomová práce

Komparace sociální politiky dvou statutárních měst a její dopad na vývoj populace Havířov a Frýdek-Místek

Comparison of Social Policies of two Statutory Cities and Their Impact on the Development of the Population Havířov and Frýdek-Místek
Anotace:
Cílem této diplomové práce je hlouběji proniknout do problematiky týkající se sociální politiky a jejího dopadu na vývoj populace. Pozornost zaměřuji na trávení volného času a spokojenost s úrovni bydlení ve vybraných městech. Srovnávám strategické dokumenty obou měst, jak Havířova, tak Frýdku-Místku a vyhledávám základní poznatky související s nástroji sociální politiky, které se využívají v daných …více
Abstract:
The aim of this thesis is to penetrate deeper into the issues related to social policy and its impact on population development. I focus on spending free time and satisfaction with the standard of living in selected cities. I compare the strategic documents of both cities, Havířov and Frýdek-Místek, and look for basic knowledge related to the tools of social policy that are used in these cities. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/b7454/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.