Mgr. Kamila Doležalová

Diplomová práce

Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ

Key Words in Teaching in Primary School
Anotace:
Diplomová práce „Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ“ je zaměřena na pravopisný jev – psaní y, ý po obojetných souhláskách, tzv. učivo o vyjmenovaných slovech na 1. stupni ZŠ. Má dvě části: teoretickou a praktickou.
Abstract:
The dissertation „Key Words in Teaching in Primary School“ is focused on orthographic phenomenon – writing y, ý after the ambiguous consonants, so – called subject matter of key words in primary school. It has two parts: theoretical and practical.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta