Mgr. Kamila Doležalová

Master's thesis

Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ

Key Words in Teaching in Primary School
Abstract:
Diplomová práce „Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ“ je zaměřena na pravopisný jev – psaní y, ý po obojetných souhláskách, tzv. učivo o vyjmenovaných slovech na 1. stupni ZŠ. Má dvě části: teoretickou a praktickou.
Abstract:
The dissertation „Key Words in Teaching in Primary School“ is focused on orthographic phenomenon – writing y, ý after the ambiguous consonants, so – called subject matter of key words in primary school. It has two parts: theoretical and practical.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta