BcA. Radek Kuboš

Diplomová práce

Příprava profesionální zvukové techniky při natáčení reklamních spotů a hrané tvorby

1. Theoretical Part: Preparation of Professional Sound Systems for Recording Advertising Spots and Movies Avel. \nl{} 2. Practical Part: Audiovisual Work or a Thematic Set of Audiovisual Works, the Length of at Least 20 Mins, Sound Engineering.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaobírá tématem, které by mělo seznámit s body přípravy profesi-onální zvukové techniky pro potřeby natáčení reklamních spotů a hrané tvorby. Zaměřuje se na fáze přípravy před natáčením a přípravu techniky v samotný den natáčení.
Abstract:
This diploma thesis should introduce you into preparation of professional sound technology which is used for making advertising spots and movies. It is focusing on each phases of preparations before shooting and preparation of sound technology in that day of shooting.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Pavel Hruda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuboš, Radek. Příprava profesionální zvukové techniky při natáčení reklamních spotů a hrané tvorby. Zlín, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe