Jana Kalvodová

Bakalářská práce

Ústavní péče u seniorů paliativní péče nebo eutanázie

Ústavní péče u seniorů paliativní péče nebo eutanázie

Instituional care for seniors - palliative care or euthanasia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá péčí o seniory v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných a hospicech. Co znamená paliativní péče a její využití. Co je nejlepší pro pacienta, zda ústavní péče, domácí péče nebo osobní asistent. Porovnání léčebných zařízení a názory rodinných příslušníků na ústavní péči a na péči seniorů v domácí péči. Jak přistupovat k eutanázii, jak se vyrovnat se smrtí.
Abstract:
The bachelor thesis deals with seniors´care in rest homes, sanatorium for long term ill people and hospices. What means a palliative care and its utilisation. What is better for a patient, whether institutional care, home care or a personal assistant. The bachelor thesis contains the comparison of medical institutions and opinions of family members of an institutional care and the care of seniors at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalvodová, Jana. Ústavní péče u seniorů paliativní péče nebo eutanázie. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe