Bc. Martina Timárová

Bakalářská práce

Metody pro kontrolu a validaci dat získaných v projektech klinického výzkumu

Data validation methods on clinical research data
Abstract:
This bachelor thesis deals with the capture, control and validation of data obtained in clinical research projects. The aim of the thesis is to assess the use of individual procedures and the impact of their implementation on the quality of the data obtained. The first part of the thesis describes methods of data capture, creation of its tools and basic characteristics of CRF, outlines methods of data …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice sběru, kontroly a validace dat získaných v projektech klinického výzkumu. Cílem je posoudit využití jednotlivých postupů a vliv jejich implementace na kvalitu získaných dat. Úvodní část práce popisuje metody sběru dat, proces tvorby jeho nástrojů a základní charakteristiky CFR, načrtá metody kontroly a validace dat, jejich časovou personální a finanční náročnost …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Koča

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie