Bc. Jaroslav Huml

Bakalářská práce

Porovnání programu Dělnické strany sociální spravedlnosti s Dělnickou stranou se zaměřením na společné body

Comparison of the Workers 'Party of social justice with the Workers' Party with a focus on common points
Anotace:
Cílem práce je popsání rozdílů mezi jednotlivými částmi programových prohlášení dnes již zrušené Dělnické stran a Dělnické strany sociálních jistot. V práci se soustředím na popis a analýzu programů obou stran a následně na jejich společné body. Předpokládám tedy, že bude možné vysledovat jisté rozdíly, které by mohly znamenat určitý pokrok v smýšlení vedení a členské základny Dělnické strany sociálních …více
Abstract:
The aim is to describe the differences between different parts of the statement of the now repealed Workers 'Party Workers' Party and social security. In this work we concentrate on the description and analysis of programs on both sides and then on their common points. I suppose it will be possible to observe some differences that could indicate some progress in thinking leadership and membership of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní