Klára Jílková

Bachelor's thesis

Evropská politika britského premiéra Davida Camerona a její reflexe v odborné literatuře

David Cameron’s European policy and its reflection in the academic literature
Anotácia:
Práce se zabývá zhodnocením dosavadní vědecké literatury zabývající se evropskou politikou britského premiéra Davida Camerona. V práci byla nejprve zhodnocena dosavadní vědecká literatura z hlediska metodologie a teoretických přístupů. Následně byla identifikována nejdůležitější témata evropské politiky Davida Camerona, která v odborné literatuře nejvíce rezonují. Zjištění vedly ke zodpovězení výzkumných …viac
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of current literature dealing with European politics of British Prime Minister David Cameron. Firstly was the literature evaluated from methodology and theoretical approaches point of view. Subsequently, the most important issues of European politics of David Cameron which the most resonate in the literature were identified. The findings led to answering research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marek Bičan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií