Bc. Marek Vaľko

Diplomová práce

Výzkum Open Source Smart CIty platforem

Research of Smart City Open Source platforms
Abstract:
This thesis summarizes information about possibilities of running local data catalogs in cities to publish city's data. This data fulfills the conditions of Open data principle and chosen catalogs fulfill conditions of the European union and Czech Republic for operation of local catalogs, which are also explained in this thesis. Here are compared some platforms and one of them is chosen for further …více
Abstract:
Táto práca zhrňuje poznatky o možnostiach prevádzkovania lokálnych dátových katalógov v mestách za účelom publikovania mestských dát. Tieto dáta splňujú podmienky kladené princípom Otvorených dát a vybrané katalógy zasa podmienky kladené Európskou úniou a Českou republikou na prevádzku lokálnych katalógov, ktoré sú v práci tiež vysvetlené. Sú v nej porovnané viaceré platformy a z nich následne jedna …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika