Bc. Ludmila OKÁČOVÁ

Diplomová práce

Problematika projektů spolufinancovaných ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR

neuveden

Problems of projects co-financed by the ESF via Operational Programme Human Resources and Employment and the state budget of the Czech Republic
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů. Charakterizuje strukturu fondů i způsob jejich financování, hlavně v uplynulém období 2007 - 2013 a konstatuje, že nové programové období zatím není připraveno. Představuje Karlovarský kraj, projekty, využívané krajem, jež jsou podpořeny Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a shledává …více
Abstract:
The present work is focused on an issue of projects financed from the European Structural Funds. It characterizes a structure of funds and their financing, especially in the past period 2007-2013 and states that a new programme period is not prepared yet. It represents the Karlovy Vary region, projects used by the region which are supported by the Operational Programme Resources and Employment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Zborková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OKÁČOVÁ, Ludmila. Problematika projektů spolufinancovaných ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/