Theses 

Soutěž "Vesnice roku" - významný nástroj Programu rozvoje venkova – Bc. Herbert Seifert

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Bc. Herbert Seifert

Bakalářská práce

Soutěž "Vesnice roku" - významný nástroj Programu rozvoje venkova

The competition " Village of the Year" - an important tool Rural Development Programme

Anotace: Jedním z cílů evropské regionální a strukturální politiky je podpora venkovského prostoru. Také v naší zemi je nutné řešit výrazné disparity mezi venkovem a městskými sídly. Po roce 1989 dochází k rozpadu zemědělské velkovýroby, z vesnic, které se postupně vylidňují, mizí služby i pracovní příležitosti. Infrastruktura venkova je velmi zanedbaná a místní samospráva nemá potřebné prostředky na její obnovu. Významnými nástroji na zlepšení této situace jsou speciálně zaměřené grantové programy. Mezi ně patří především Program rozvoje venkova. Tato bakalářská práce je zaměřená na soutěž „Vesnice roku“, která působí jako významný motivační nástroj v rámci Programu rozvoje venkova.

Abstract: One of the aims of the European regional and structural politic is the support of the village space. Also in our country the solution of the considerable disparity between the country and the town is needed. After 1989 occurs to the disintegration of the agricultural large-scale production. The villages lose their citizens and also the services and working opportunities The infrastructure of the provinces is neglected and the local autonomy does not have the required resources for its reconstruction. The important tools for the improvement of this situation are the specific focused grant programs. Among this belongs the Rural development program. This bachelor thesis is focused on the competition “Village of the year”, which works as an important motivating tool in the Rural development program.

Klíčová slova: Vesnice, územní plánování, venkovské osídlení, urbanizace, regionální politika, rozvoj, zrealizované projekty, obec Třebívlice Village, territorial planning, village colonisation, urbanisation, regional politic, development, realised projects, municipality Třebívlice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:41, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz