Bc. Herbert Seifert

Bakalářská práce

Soutěž "Vesnice roku" - významný nástroj Programu rozvoje venkova

The competition " Village of the Year" - an important tool Rural Development Programme
Anotace:
Jedním z cílů evropské regionální a strukturální politiky je podpora venkovského prostoru. Také v naší zemi je nutné řešit výrazné disparity mezi venkovem a městskými sídly. Po roce 1989 dochází k rozpadu zemědělské velkovýroby, z vesnic, které se postupně vylidňují, mizí služby i pracovní příležitosti. Infrastruktura venkova je velmi zanedbaná a místní samospráva nemá potřebné prostředky na její obnovu …více
Abstract:
One of the aims of the European regional and structural politic is the support of the village space. Also in our country the solution of the considerable disparity between the country and the town is needed. After 1989 occurs to the disintegration of the agricultural large-scale production. The villages lose their citizens and also the services and working opportunities The infrastructure of the provinces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa