Bc. Anna Perfilyeva

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity

Employees' motivation and employees' benefits
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku spokojenosti a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části bude nejdříve vymezen pojem motivace, její historický vývoj, popsané budou nejvýznamnější teorie motivace procesu motivování a vytváření pracovního prostředí a představeni budou průkopníci v oblasti motivace na pracovišti. Dále se autor zaměří na vysvětlení pojmu zaměstnanecké …více
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on the satisfaction and motivation of the employees in the selected company. Firstly, in the theoretical part, the definition of motivation, the most important theories of motivation and pioneers in the field of motivation at the workplace, its historical development, the motivation process will be defined. Afterwards, the author will focus on explaining the concept of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní