Mgr. et Mgr. Helena Bončková, LL.M.

Bachelor's thesis

Lidská práva v Evropské unii po Lisabonské smlouvě

Human Rights in the European Union after the Treaty of Lisbon
Abstract:
Tato bakalářská práce mapuje současný vývoj v oblasti ochrany lidských práv v Evropské unii a hodnotí přínos reforem, které v této oblasti zavádí nová reformní smlouva. Lisabonská smlouva činí dvě podstatné změny v souvislosti se základními právy. První změnou je, že Charta základních práv EU se stává právně závazným dokumentem, druhou pak, že Unii je umožněno přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the current development in the area of human rights protection in the European Union and evaluates contribution of the reforms which are going to be introduced by the new amending treaty in this area. The Treaty of Lisbon makes two significant changes in relation to fundamental rigths. The first is that the Charter of Fundamental Rights of the EU becomes legally binding …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M.
  • Reader: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií