Samuel Farský

Master's thesis

Portfolio construction and international diversification during crisis

Zestavení Portfolia a Mezinárodní diverzifikace během krize
Abstract:
Diverzifikace portfolia je proces, v rámci kterého investor rozdělí a investuje finanční prostředky do vícero typů sekurít. Na rozdíl od investování jenom do jedné sekurity, diverzifikace umožňuje snížení rizika investice, a to rozdělením jednoho rizika do skupin menších nesouvisejících rizik. Předmětná diplomová práce zkoumá otázku diverzifikace v průběhu finanční krize, v době kdy je riziko investic …more
Abstract:
Portfolio diversification is a procedure by which investor allocates and divides his or her funds into different type of securities. Unlike the investing all the funds solely into one security, diversification enables to reduce the risk of an investment by splitting one big risk into several small, unrelated risks. This master thesis examines the problem of diversification during a financial crisis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 10. 2015
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48283