Theses 

Dopady hospodářské krize na nezaměstnanost mladých lidí v České republice – Dominika Granzerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dominika Granzerová

Bakalářská práce

Dopady hospodářské krize na nezaměstnanost mladých lidí v České republice

Impact of the economic crisis on the youth unemployment in the Czech Republic

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dopady hospodářské krize na nezaměstnanost mladistvých v ČR. Cílem práce je vyhodnotit dopady hospodářské krize na nezaměstnanost mladistvých v České republice. V práci je nejdříve popsán vývoj počtu mladých lidí v ČR a vymezení této věkové kategorie obyvatelstva. Hlavní část práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti mladistvých v posledním desetiletí, kde jsou zjišťovány dopady hospodářské krize na mladistvé. Dále práce popisuje nezaměstnanost mladistvých na základě jejich dosaženého vzdělání a srovnává situaci mladistvých s ostatními věkovými skupinami v ČR. Poté následuje komparace nezaměstnanosti mladých lidí v ČR s ostatními státy EU a zjišťování příčin odlišností v jednotlivých zemí.

Abstract: Bachelor thesis deals with the effects of the economic crisis on the youth unemployment in the Czech Republic. A purpose of thesis is to assess the impacts of the economic crisis on youth unemployment in our country. The thesis first describes development of young people in the Czech Republic and the definition of this population ages. The main part of thesis analyses youth unemployment in the last decade, which are detected by the impacts of the economic crisis on young people. Further thesis describes youth unemployment based on their educational achievement and compares the situation young people with other age groups in the country. Then follows a comparison of youth unemployment in the Czech Republic and other EU countries and identify the causes of differences in individual countries.

Klíčová slova: nezaměstnanost, mladí lidé, trh práce, hospodářská krize

Keywords: economic crisis, unemployment, young people, labour market

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Pavlína Balcarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/55412 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz