Iveta SEDLÁČKOVÁ

Diplomová práce

Právní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmi

Legal Regulation of Surrogacy in Czech Republic Compared to Selected Countries
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena zejména na hodnocení náhradního mateřství v právních a některých etických souvislostech v porovnání s vybranými zeměmi. V první části pojednává o náhradním mateřství obecně. Jsou zde vymezeny termíny typické pro realizaci náhradního mateřství a rozebrána některá etická dilemata plynoucí z realizace tohoto institutu. Druhá část se vztahuje k právní úpravě asistované reprodukce …více
Abstract:
This thesis describes surrogate motherhood legislation in the Czech Republic compared to selected countries. Firstly, it describes how surrogacy is both the legal and the ethical problem, too. In the first part are mentioned some terms which are typical for surrogacy. It deals with surrogate motherhood in the ethical context and attempts to frame it as problem that needs be solved. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Iveta. Právní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmi. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo