Iveta SEDLÁČKOVÁ

Master's thesis

Právní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmi

Legal Regulation of Surrogacy in Czech Republic Compared to Selected Countries
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena zejména na hodnocení náhradního mateřství v právních a některých etických souvislostech v porovnání s vybranými zeměmi. V první části pojednává o náhradním mateřství obecně. Jsou zde vymezeny termíny typické pro realizaci náhradního mateřství a rozebrána některá etická dilemata plynoucí z realizace tohoto institutu. Druhá část se vztahuje k právní úpravě asistované reprodukce …more
Abstract:
This thesis describes surrogate motherhood legislation in the Czech Republic compared to selected countries. Firstly, it describes how surrogacy is both the legal and the ethical problem, too. In the first part are mentioned some terms which are typical for surrogacy. It deals with surrogate motherhood in the ethical context and attempts to frame it as problem that needs be solved. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁČKOVÁ, Iveta. Právní úprava náhradního mateřství v ČR v porovnání s vybranými zeměmi. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/