Bc. Jan Šalomon

Bakalářská práce

Jak události 11. září a válka proti terorismu ovlivnily ekonomiku, bezpečnost, společnost a kulturu na Západě

How 9/11 and The War on Terror Influenced Economy, Security, Society and Culture in the West
Anotace:
Tato práce se zabývá událostmi 11 září 2001, jejich následky a takzvanou Válkou proti terorismu. Analyzuje efekt těchto událostí na různé aspekty života ve Spojených státech amerických a po celém světě. Události 11 září a Válka proti terorismu jsou představeny, a poté jsou jejich dopady rozebrány z politického, ekonomického, bezpečnostního a sociálního úhlu pohledu.
Abstract:
This thesis deals with the events of September 11, 2001, its consequences, and the subsequent so-called War on Terror. It analyzes the effects these events had on various aspects of life in the United States of America and around the world. The events of September 11 and the War on Terror are introduced, then the impacts are analyzed from a political, economic, security, and social point of view.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: M.A. Michael George
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta