Bc. Tomáš Bouda

Bakalářská práce

Vnitropodnikový informační systém

In-house information system
Anotace:
Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření vnitropodnikového informačního systému. V teoretické jsou popsány technologie a nástroje použité pro vývoj a popis samotných funkcí aplikace.
Abstract:
The main point of work is to design and create in-house information system. The theoretical part describes the technologies and tools used for development and description of features in developed information system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Benedikovič

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bouda, Tomáš. Vnitropodnikový informační systém. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie