Bc. Martin Adámek

Master's thesis

Specifika marketingu nadací

Specifics of marketing foundations
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na téma Specifika marketingu nadací a má hlavní tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. První část vysvětluje pojmy marketing, sociální marketing a neziskové organizace. Druhá část představuje vybrané firemní nadace a jejich aktivity a zobrazuje výsledky dosažené průzkumem. Třetí část shrnuje a vyhodnocuje výsledky získané průzkumem, navrhuje možná řešení zlepšení …more
Abstract:
The thesis focuses on the topic of marketing specifics of foundations and has three main parts: theoretical, analytical and findings and results. The first part explains the concepts of marketing, social marketing, and nonprofit organizations. The second part presents selected corporate foundations and their activities, and displays the results achieved by the survey. The third part summarizes and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze