Lukáš Kotas

Bakalářská práce

Ekonomika sportovního klubu ČEZ Basketball Nymburk

The economics of the sports club ČEZ Basketball Nymburk
Anotace:
Rozbor situace a ekonomiky basketbalového klubu ČEZ Basketball Nymburk, zjištění marketingových nástrojů, silných a slabých stránek, hodnocení finančních výkazů. V práci je hodnocena současná situaci klubu a definovány možné budoucí kroky k udržení a případnému posílení dominantní pozice klubu v rámci České republiky.
Abstract:
The analysis of the situation and the economics of the basketball club ČEZ Basketball Nymburk, the recognition of the marketing mix, strengths and weaknesses, evaluation of financial statements. In the work there is valuated the current situation of the club and possible future steps to maintain or even improve the dominant position of the club within the Czech Republic.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Jiří Kotáb
  • Oponent: Sylvie Eysseltová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20522