Theses 

Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena – Karolína Košvancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Civil Engineering / Transport Structures

Karolína Košvancová

Bachelor's thesis

Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena

Static recalculation of the obsevation Vratenska hora u Msena

Anotácia: Bakalářská práce se zaměřuje na statický přepočet opláštěné ocelové tříboké příhradové konstrukce s vyhlídkových ochozem a s tříbokou příhradovou nástavbou pro umístění telekomunikačních vysílačů. Celková výška konstrukce je 45 m. Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S235 a dřevo C24. Konstrukce je umístěna ve II. větrové oblasti, III. sněhové oblasti a III. kategorii terénu. Je provedeno zhodnocení stavu konstrukce a jsou navržena opatření pro zvýšení spolehlivosti. Přílohy obsahují výstupy z programu SCIA Engineer 16.1.2024 a AutoCad 2015.

Abstract: The bachelor thesis focuses on the static recalculation of the coated steel three-side truss construction with viewing gallery and three-side truss extension for placement telecommunication transmitters. Total construction height is 45 m. The main structural material is steel S235 and wood C24. The construction is located in 2nd wind area, 3rd snow area and 3rd category of terrain. The current state of the structure is evaluated and subsequent actions to improve the structural reliability are presented. Attachments contain outputs from SCIA Engineer 16.1.2024 and AutoCAD 2015.

Kľúčové slová: Statický přepočet, Rozhledna, Příhradová konstrukce, Ocel, Zatěžovací stavy

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36247 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Košvancová, Karolína. Statický přepočet rozhledny Vrátenská hora u Mšena. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 11:10, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz