Bc. Eliška Nesvadbová

Diplomová práce

Evaluace procesu přezkoumání rizik jeho aplikací na konfliktní vývoj v oblasti jižního Kavkazu

Evaluation of the Risk Screening Process through its application on conflictual development in the South Caucasus
Anotace:
Práce aplikuje proces přezkoumání rizik - jeden z možných přístupů k prvnímu kroku v systému včasného varování před vypuknutím násilných konfliktů - na konfliktní vývoj na Jižním Kavkaze. Analýza se skládá ze dvou částí. První z nich sleduje přítomnost devíti indikátorů ve vývoji situace před vypuknutím násilných konfliktů v Ázerbájdžánu a Gruzii z počátku 90. let, druhá část pak s indikátory porovnává …více
Abstract:
This thesis applies the risk screening process – the possible approach to first step in violent conflict’s early warning system – to conflictual development in the South Caucasus. The analysis is divided into two parts. First of them compares the development before the outbreak of violent conflicts in Azerbaijan and Georgia at the beginning of 90’s with nine risk screening process’ indicators, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií