Mgr. Barbora Kučerková

Bakalářská práce

Místo a funkce veřejného ochránce práv v demokratické společnosti

The Role of Ombudsman in Democratic Country
Anotace:
Veřejný ochránce práv, známý též pod názvem ombudsman, má dozajista své oprávněné místo v každém demokratickém právním státě. Jeho role spočívá v ochraně občanů před nesprávným, nezákonným úředním postupem orgánů veřejné správy. Touto ochranou přispívá k upevňování demokratických principů a principů dobré správy ve státě a tím zajišťuje ochranu základních práv a svobod občanů. Veřejný ochránce práv …více
Abstract:
This paper is focused on the Public Defender of Rights and its position and function in democratic society, especially in the Czech Republic. His role is to protect citizens from improper, unlawful official procedure of public administration. This way he contributes to the strengthening of democratic principles and the principles of good governance of the state while protecting the fundamental rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta