Michael BASTA

Bakalářská práce

Inventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECO

Inventory of the trees on the Hrabůvka Heap - comparison with the inventory of the SWECO Company
Anotace:
Cílem této práce je provést inventarizaci dřevin a na základě dostupných metod zhodnotit provedenou inventarizaci na haldě Hrabůvka a výsledky na daném vzorku dřevin porovnat s výsledky firmy SWECO, která již v minulosti inventarizaci na tomto území prováděla. Při inventarizování firmou SWECO byla použita jiná metodika k oceňování dřevin rostoucích mimo les, než jaká byla použita při tvorbě této práce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make an inventory of the woody plants on the Hrabůvka heap and by the available methods compare the results of the woody plants specimen given with the results of the SWECO Company, which had already conducted inventorying in this area in the past. Different methodology was applied for the inventorying made by the SWECO Company for the valuation of trees growing outside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2013
Zveřejnit od: 20. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASTA, Michael. Inventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECO. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny