Karolína Přikrylová

Bakalářská práce

Analýza konkurenceschopnosti vinotéky Víno Hruška

Analysis of Competitiveness of The Víno Hruška Wine Shop
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti vinotéky Víno Hruška v Brně, na ulici Bašty 8, jež je franchisou společnosti vinařství Víno Hruška. První částí bakalářské práce je teoretická kapitola, ve které jsou shrnuty nejdůležitější poznatky týkající se franchi-singu, konkurence, strategie a seznámení s jednotlivými možnostmi analýz. Hlavním cílem druhé části bakalářské práce je provedení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is analysis of competitiveness of the Víno Hruška wine shop in Brno, on the street Bašty 8. Which is the franchise of the Wine Hruška winery company. The first part of the bachelor thesis is the theoretical part, which summarizes the most im-portant knowledge about franchising, competition, company strategy and introduction to individual analysis possibilities. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ottó Bartók

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikrylová, Karolína. Analýza konkurenceschopnosti vinotéky Víno Hruška. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika