Tomáš Chmelař

Bakalářská práce

Studie záchranného systému malého letounu

Studies of Parachute system for a small airplane
Anotace:
Tématem bakalářské práce je studie záchranného systému pro malý sportovní letoun. V první části toho dokumentu je ukázka záchranných systémů u letadel kategorie všeo-becného letectví. Dále je vypracována statistika nehod těchto letadel a ukazuje tak nutnost a význam záchranného systému v letectví. Další část publikace je věnována popisu funkce záchranného padákového systému. Praktická část se zabývá …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Studies of Parachute recovery systém for a small airplane. In the first part of this document is an illustration of emergency systems for aircraft of genetal aviation category. It is also prepared an accidents statistic of these and shows the need and importance of Parachute recovery systém in aviation. Another part of the book is devoted to describing the function …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelař, Tomáš. Studie záchranného systému malého letounu. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství

Práce na příbuzné téma