Bc. Michaela Šidáková

Diplomová práce

Transformace české ekonomiky v oblasti bankovnictví

Transformation of the Czech Economy in the Banking Sector
Anotace:
Transformace české ekonomiky byla velice důležitým krokem v nově vznikající tržní ekonomice. Důležitým bodem transformace byla privatizace velkých bank. Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení průběhu ekonomické transformace u nás v oblasti bankovnictví a to včetně zhodnocení vlivu na současný vývoj naší ekonomiky a našeho bankovnictví. První část je věnována popisu bankovního sektoru a historii …více
Abstract:
The transformation of the Czech economy was a very important step in emerging market economy. An important point of transformation was the privatization of large banks. The aim of this thesis is to analyse and evaluate the process of economic transformation in banking including the assessment of the impact on the current development of our economy and our banking. The first part is devoted to describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B