Bc. Nikola Nováková

Bakalářská práce

Informovanost žen o riziku vzniku inkontinence moči po vybraných operativních porodech

Women's awareness of the risk of urinary incontinence after selected surgical deliveries
Anotace:
Inkontinence moči je intimní a choulostivý problém každé ženy, která tuto nepříjemnou situaci prožila nebo zrovna prožívá. Málokdo však ví, že důvodem, proč k úniku moči dochází, je prodělaný porod – ať už porod samotný nebo vedený pomocí kleští či vakuumextraktoru. Právě ten způsobuje oslabení svalů pánevního dna a s tím spojené riziko vzniku inkontinenci moči. V teoretické části bakalářské práce …více
Abstract:
Urine incontinence is an intimate and delicate problem of every woman who has experienced or is experiencing this unpleasant situation. However, just a few people know that the reason for a leakage of urine is childbirth – whether the natural one without tools or another one performed with forceps or vacuum extractors. It is the second one mentioned which causes the weakening of the pelvic floor muscles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Radan Doubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka