Theses 

Dětský sborový zpěv jako významná hodnota hudební kultury – Tereza JANČAŘÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / sbormistrovství - hudební výchova

Tereza JANČAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Dětský sborový zpěv jako významná hodnota hudební kultury

Children choir being important value of musical culture

Anotace: Tato bakalářská práce se snaží dokladovat rozmanité hodnoty dětského sborového zpěvu. Cílem této práce je zachytit klíčové hodnoty dětského sborového zpěvu nejen v hudební kultuře, ale také v rovině dalších podstatných hodnot, které hudba dětem od nejútlejšího věku přináší. První kapitola popisuje počáteční hlasové projevy u dítěte, fyziologii dětského hlasu a hlasové dovednosti dítěte. Druhý větší okruh mapuje dětský sborový zpěv v České republice od historie po současnost, zázemí dětských pěveckých sborů a náhled na pěvecké sbory středoškolské. Poslední celek zachycuje podstatné hodnoty, které jsou kladným přínosem pro další rozvoj osobnosti dítěte a doklad o tom, že si dětský sborový zpěv vybudoval svou důležitou pozici v hudební kultuře.

Abstract: The bachelor thesis tries to document various values of children's choir singing. The purpose of the thesis is to capture the core values of children's choir singing not only in the music culture but also on the level of other substantial values which music brings to children since babyhood. The first chapter describes child's initial speech, physiology of child's voice and voice skills. The second part pursues children's choirs in the Czech republic from past to present, background of children's choir and an outlook on secondary school's choirs. The last part captures core values which have positive contribution to further development of child's personality and the evidence that children's choir has its important position in musical culture.

Klíčová slova: dětský zpěv, dětský sborový zpěv, významné hodnoty dětského sborového zpěvu, dětské pěvecké sbory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16655 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANČAŘÍKOVÁ, Tereza. Dětský sborový zpěv jako významná hodnota hudební kultury. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:45, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz